Trestní právo

Zvládneme roli obhájce v trestním řízení, vymáhání škody v trestním řízení, apod. Stejně tak Vám dokážeme být nápomocni při podání vysvětlení či svědecké výpovědi. Vždy Vám vysvětlíme význam konkrétního úkonu, co se bude po Vás požadovat, jaká jsou Vaše práva a povinnosti a můžeme se úkonů účastnit s Vámi.