O nás

Jsme zavedená a léty prověřená advokátní kancelář sídlící jen pár kroků od historického centra Olomouce. Právní problémy našich klientů jsou tak pestré, jako život sám, a proto jsme připraveni poskytnout Vám široký rozsah právního poradenství v různorodých odvětvích – od práva soukromého, přes právo pracovní či správní, až po kompletní poradenství v rámci trestního řízení. Pokud bychom měli vybrat naši královskou disciplínu, šlo by jednoznačně o právo insolvenční.

Jsme však připraveni pomoci s jakýmkoliv právním problémem, který si bude naše poradenství vyžadovat. Zakládáme si na tom, že klientům poskytujeme osobní přístup, na jejich problémy nahlížíme komplexně a bereme v úvahu dlouhodobé dopady zvoleného řešení. Při poskytování právních služeb se vždy snažíme jít cestou smírného, co nejméně nákladného a zatěžujícího postupu, nicméně nebojíme se zájmy klientů prosadit i v soudní síni. S klienty jednáme lidsky, srozumitelně a s maximálním respektem k jejich nejlepšímu zájmu.

Právní služby jsme schopni poskytovat i v anglickém jazyce, a nebráníme se využívání videohovorů a jiných moderních komunikačních nástrojů.

JUDr. Petr Horák

JUDr. Petr Horák

Petr je základním stavebním kamenem naší advokátní kanceláře. Právnickou fakultu absolvoval v Brně v roce 2006 a získal titul magistra práv. O dva roky později jej nahradil titulem JUDr. Koncipientskou praxi absolvoval v advokátních kancelářích v Olomouci. Po složení advokátní zkoušky s hodnocením výtečně a krátkém působení jako zaměstnaný advokát se v roce 2012 osamostatnil a založil si vlastní praxi. V témže roce se rovněž stal insolvenčním správcem a tím byl předurčen hlavní směr jeho další kariéry.

Kromě činnosti insolvenčního správce vykonává Petr generální advokátní praxi a dokáže tak klientům pomoci s jejich smlouvami, rodinnými problémy, spory v zaměstnání, nezaplacenými fakturami, jakož i obhajobou v trestním řízení a celou řadou dalších požadavků.

Petr je doktorand na olomoucké právnické fakultě, kde aspiruje na budoucí získání titulu Ph.D., a ve svém disertačním projektu se zabývá problematikou přednostních pohledávek v insolvenčním řízení.

Mgr. Vojtěch Bill

Mgr. Vojtěch Bill

Vojta je dalším členem naší advokátní kanceláře a Petrovou pravou rukou. Právnickou fakultu absolvoval v Olomouci v roce 2020. Během studia se dlouhodobě zaobíral problematikou mezinárodního práva veřejného, kdy se například účastnil soutěže v nizozemském Haagu, a tomuto odvětví věnoval i svou diplomovou práci. Již během studia získával praxi v advokátních kancelářích v Ostravě, Olomouci a Přerově. 

Vojta poskytuje právní služby v rámci generální advokátní praxe. Zvláštní pozornost věnuje specifickým problémům insolvenčního řízení a obhajobě v trestním řízení, avšak právní pomoc je schopen poskytovat i v různorodých otázkách práva soukromého, správního či v řadě dalších odvětví.

Vojta je interní doktorand na olomoucké právnické fakultě, kde se věnuje správnímu právu. Jeho připravovaná disertační práce se bude týkat problematiky místních referend.