Správní právo

S ohledem na mnohaleté zkušenosti v advokacii vám může pomoci při řešení různorodých povolovacích procesů, v řízení o přestupcích a v obecné rovině při jednání a střetu se správními orgány a úřady. Právní služby nabízíme v řadě specializovaných odvětví správního práva dle požadavků každého klienta.

Jednání s veřejnou mocí není vždy snadné a pro laické osoby je mnohdy obtížné se ve složitých procesech orientovat a adekvátně reagovat. Pokud se na nás obrátíte s žádostí o pomoc, můžeme vám nabídnout například:

Zastoupení a poradenství ve správním řízení a obhajoba v řízení o přestupku

Správní právo je nesmírně širokým pojmem sahajícím od létání s drony, přes dopravní přestupky, procesy na úseku zaměstnanosti až po povolování staveb. Podle vašich požadavků jsme vám schopni v různorodých procesech pomoci dosáhnout vašich cílů a poskytnout vám komplexní zastoupení ve správních řízeních včetně zastoupení při ústním jednání před správním orgánem.

Podání, podněty, návrhy, žádosti, odvolání, stížnosti, rozklady a další

Můžeme vám sepsat podnět správnímu orgánu, zahájit správní řízení, sepsat za vás vyjádření či stanovisko, nebo za vás sepsat různorodé opravné prostředky. S požadavkem na vyhotovení veškerých podání se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Ochranu před nezákonnými zásahy, pokyny a donucením či nečinností veřejné správy

Pomůžeme vám domoci se spravedlnosti v případě, kdy se domníváte, že správní orgán či veřejný bezpečnostní sbor nezákonným způsobem zasáhl do vaší sféry, či v případě nežádoucích prodlev a nečinnosti v různorodých procesech.

Zastoupení ve správním soudnictví

Vaše práva a zájmy jsme připraveni hájit ve správním soudnictví, pokud se vám nepodaří domoci se spravedlnosti již v řízení před správním orgánem.

Mimořádné opravné prostředky

Jsme schopni vás zastoupit před Nejvyšším správním soudem v řízení o kasační stížnosti či před Ústavním soudem v řízení o ústavní stížnosti.

Pomoc řidičům

Nabízíme poradenství řidičům ve věcech přestupků v dopravě. Vynaložíme veškerou snahu o to, aby nedošlo ke ztrátě řidičského oprávnění.

Poradenství pro obce

Otázky správního práva jsou mnohdy složité nejen pro adresáty veřejné správy, ale často i pro úředníky a orgány zejména menších obcí. Nabízíme právní pomoc obcím při řešeních každodenních i složitějších otázek, které jsou s fungováním obcí spojeny. Můžeme pomoci např. s vytvořením právních stanovisek, podzákonných předpisů či správních rozhodnutí.

Poradenství v odvětví zbraní a střeliva

Nabízíme poradenství držitelům zbrojních průkazů či licencí a dalším osobám o právních otázkách na úseku zbraní a střeliva. Můžeme vám poskytnout odbornou konzultaci či za vás jednat s příslušnými útvary policie a hájit vaše práva a zájmy například v otázkách odnětí zbrojního průkazu, zajištění zbraní a střeliva, provozování střelnic a řadě dalších.