Pracovní právo

Naše kancelář vám poskytne komplexní právní služby v oblasti pracovního práva. V této oblasti se zaměřujeme na ochranu práv zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Naše služby zahrnují:

Poradenství při uzavírání i ukončování pracovních smluv

Pomáháme při sestavování a vyjednávání pracovních smluv tak, aby odpovídaly potřebám a zájmům našich klientů. Zároveň poskytujeme právní pomoc v případě skončení pracovního poměru.

Právní zastoupení v pracovněprávních sporech

Jsme zde, abychom vás hájili v případě sporů týkajících se mzdových nároků, skončení pracovního poměru a dalších. Bez ohledu na to, zda jste zaměstnavatel nebo zaměstnanec, poskytujeme efektivní právní zastoupení před soudy a jinými orgány.

Ochrana před diskriminací a šikanou

Bojujeme za práva našich klientů a poskytujeme právní pomoc v případech diskriminace, šikany nebo nevhodného zacházení na pracovišti.

Poradenství v oblasti pracovního práva pro zaměstnavatele

Poskytujeme komplexní právní poradenství zaměřené na minimalizaci rizik a dodržování předpisů pro zaměstnavatele různých velikostí a odvětví.

Kontaktujte nás ještě dnes a dovolte nám pomoci vám chránit vaše práva a oprávněné zájmy.