Pracovní právo

Právní pomoc Vám poskytneme ve sporech mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, můžeme za Vás vyřešit ukončení pracovního poměru, vytvořit vnitropodnikové předpisy, sepsat pracovní smlouvu apod. Stejně tak Vás můžeme zastupovat např. v řízeních o neplatnost výpovědi a jiných pracovněprávních sporech.