Další odvětví

Naše služby se samozřejmě neomezují jen na uvedená odvětví. Pomůžeme Vám vyřešit i další otázky týkající se například právních vztahů se zahraničním prvkem, práva EU, sepisu dovolání či ústavní stížnosti, apod.

Mezi další poskytované služby patří i úschova peněžních prostředků, ověřování podpisů a autorizovaná konverze dokumentů.