Insolvenční právo

V naší advokátní kanceláři se specializujeme na insolvenční právo a máme v tomto oboru mnohaletou praktickou zkušenost. Petr je nejen dlouholetým advokátem, ale i zkušeným insolvenčním správcem, a to mu umožňuje vidět insolvenční otázky v širší perspektivě. Insolvence jsou naší královskou disciplínou a jsme připraveni vám s nimi pomoci.

S námi nejste jen spis, ale jedinečná osobnost s individuálními potřebami. Jsme tu, abychom vám poskytli podporu a řešení, které potřebujete. Neváhejte nás kontaktovat a dovolte nám pomoci vám překonat obtíže spojené s insolvenčním řízením, úpadkem, hrozícím úpadkem či finančními obtížemi.

V rámci řešení složité majetkové a finanční situace naše služby zahrnují například:

Sepis insolvenčního návrhu

Jste-li dlužníkem, který usiluje o oddlužení (insolvenci, osobní bankrot), tak vám pomůžeme sepsat a podat insolvenční návrh, abyste mohli efektivně řešit své finanční obtíže. Budeme se snažit o to, aby nevznikly problémy s povolením či schválením vašeho oddlužení. Pečlivě analyzujeme vaši situaci a poměry a upozorníme vás na rizika, která vás mohou při střetu s věřiteli, insolvenčním správcem a insolvenčním soudem potkat. Naše činnost se neomezí jen na vyplnění příslušného formuláře, ale především vás poučíme o tom, jak budou následující roky v oddlužení vypadat, s jakými otázkami se můžete potýkat a kde jsou slabá místa ve vašich osobních a majetkových poměrech, na kterých bude potřeba zapracovat, aby byla šance na konečné osvobození od dluhů co nejvyšší.

Jste-li věřitel, který řeší obtížnou dobytnost své pohledávky vůči protistraně, můžeme vám pomoci s jejím vymáháním v rámci insolvenčního řízení. Také můžeme insolvenční řízení iniciovat věřitelským insolvenčním návrhem.

Zastoupení dlužníků v rámci insolvenčního řízení

Pomůžeme vám vypořádat se s námitkami věřitelů, výzvami insolvenčních soudů či insolvenčních správců a nedostatky, které vám mohou být v průběhu oddlužení vytýkány. Budeme se snažit zajistit co nejvyšší šanci na úspěšné splnění oddlužení. Můžeme vás i zastoupit při jednání před insolvenčními soudy.

Přihlášky a uplatnění pohledávek věřitelů

Zajistíme, že vaše pohledávky budou řádně v insolvenčním řízení uplatněny, abyste získali maximální možné uspokojení.

Zastoupení ve věřitelských orgánech

Budeme vás zastupovat a hájit vaše zájmy ve věřitelských orgánech, abyste dosáhli svých kýžených cílů v případě úpadku vašeho dlužníka.

Poradenství pro podnikatele

Poskytneme vám komplexní poradenství v oblasti insolvenčního práva s ohledem na specifické potřeby a situaci vašeho podnikání. Insolvenční právo prozařuje do celého právního řádu a úpadek vašeho smluvního partnera může mít důsledky, které nejsou na první pohled patrné. Pomůžeme vám s prevenčními opatřeními již ve fázi uzavírání smlouvy a zajistíme vhodnou strategii vaší činnosti s přihlédnutím k možnému či existujícímu úpadku vašeho smluvní partnera.

Poradenství vám můžeme poskytnout i v případě finančních obtíži, které hrozí vám osobně či vaší společnosti a pomůžeme vám vymyslet a realizovat vhodnou strategii, která úpadku předejde nebo alespoň minimalizuje ztráty. Pomůžeme vám efektivně využít nástroje, které insolvenční právo nabízí (např. ochranu před věřiteli v podobě moratoria) či v případě nutnosti můžeme podat insolvenční návrh a asistovat vám s další strategií. Poradenství vám můžeme nabídnout v případě konkurzů i reorganizací.

Osobám vázaným péčí řádného hospodáře (např. jednatelům) můžeme pomoci realizovat opatření odpovídající standardům péče řádného hospodáře, a tak chránit jejich osobní majetek.

Incidenční spory

Incidenční spory (např. v případě popření pohledávek insolvenčním správcem) mají oproti klasickému civilnímu spornému řízení svá specifika a vyžadují zvláštní přístup. Naše dlouholetá zkušenost s jejich vedením a využití našeho zastoupení vám může pomoci s úspěchem v nich. Dokážeme věci vidět v širších souvislostech než advokáti, kteří zkušenost s činností insolvenčního správce nemají.