Obchodní právo

Naše kancelář nabízí širokou škálu služeb, které pokrývají potřeby podnikatelů a společností všech velikostí. Mezi naše klíčové služby patří:

Zakládání a právní poradenství pro společnosti:

Pomůžeme vám se zakládáním společností a poskytneme komplexní právní poradenství při výběru nejvhodnější právní formy pro vaše podnikání. Kromě podpory při založení společnosti vám jsme schopni pomoci i s následnými změnami, výmazem či zápisem údajů do obchodního rejstříku a veškerými dalšími úkony spojenými s právním zajištěním chodu společnosti. Jsme schopni vám pomoci s organizací valných hromad a s vyhotovením potřebných podkladů. Po celou dobu existence vaší společnosti i při jejím případném zániku vám poskytneme nezbytnou právní podporu v rozličných otázkách, které vám podnikání přinese.

Právní podpora při obchodních transakcích

Zajišťujeme přípravu, revizi a vyjednávání obchodních smluv, které jsou základem vašich obchodních transakcí. Nabízíme právní podporu i při tvorbě strategie jednotlivých transakcí.

Právní audit a due diligence

Nabízíme provedení právního auditu společností a analýzu právních rizik.

Interní vztahy

Nabízíme právní podporu při nastavení vztahů mezi společníky navzájem či ve vztahu ke statutárním orgánům a dalším osobám.

Sepis dokumentů

Kromě obchodních smluv rovněž nabízíme tvorbu interních směrnic či jiných předpisů dle požadavků klientů. Jsme schopni vám vyhotovit dohody o mlčenlivosti, dokumentaci o ochraně osobních údajů i veškeré jiné dokumenty dle vašich požadavků.

Spolky

Naše služby jsme schopni poskytnout i spolkům a zajistit jím právní poradenství při veškerých otázkách spojených s jejich fungováním.

A mnohé další

S námi budete mít jistotu, že vaše podnikání je v dobrých rukou. Nenechte své právní záležitosti na náhodě. Kontaktujte nás a dejte nám příležitost pomoci vám dosáhnout vašich obchodních cílů dle vašich nejlepších zájmů a s minimalizací rizik.