Soukromé právo a civilní proces

Jsme připraveni poskytnout Vám komplexní služby při vymáhání pohledávek, řešení sporů, ochraně sousedských práv, řešení náhrad škody, koupi či prodeji nemovitostí, revizi Vašich smluv, apod. Pomůžeme Vám hájit Vaše práva a zájmy i v řízeních týkajících se rodinného práva, či například v řízení o pozůstalosti. Zastupování před soudy a dalšími orgány je samozřejmostí.