Soukromé právo a civilní proces

Jsme tu, abychom vám poskytli zastoupení v oblasti soukromého práva a civilního procesu a kompletní právní podporu v různorodých životních situacích.

Zastoupení v řízení před soudy a jinými orgány

Naším úkolem je, abychom vás zastupovali v soudních řízeních na pozici žalobce i žalovaného, stejně jako v řízeních rozhodčích. Provedeme vás celým řízením, budeme při vás stát při ústních jednáních a samozřejmě za vás vytvoříme veškerá potřebná podání. Vaše zájmy budeme hájit i v případném odvolacím řízení.

Řízení o mimořádných opravných prostředcích

V případě potřeby poskytneme kvalitní zastoupení v řízení před Nejvyšším či Ústavním soudem ve věcech dovolání či ústavních stížností.

Právní rozbory a poradenství

Nabízíme vám konzultaci a poradenství s různorodými právními problémy, které vám život přinesl. Při osobní konzultaci s vámi můžeme probrat situaci a nabídnout možnosti řešení. Můžeme vám vypracovat písemná právní stanoviska. Nelze přehlížet význam kontaktu s advokátem již předem jako preventivní opatření. Konzultace s advokátem před životními a podnikatelskými rozhodnutími, převody majetku nebo před podpisem smluv téměř vždy předejde většině budoucích sporů, a zejm. nákladům a stresu spojeným se soudními řízeními.

Sepis a revize smluv

S pečlivostí vám sepíšeme nejrůznější smlouvy dle vašich potřeb, ať jde o nakládání s nemovitostmi, nájem, koupi, vypořádání spoluvlastnictví či jinak komplikovanější závazky.

S potřebnou péči můžeme posoudit smlouvu, kterou vám nabízí k podpisu smluvní partner, vysvětlit vám obsah jednotlivých ujednání, zhodnotit rizika a provést ve smlouvě revize.

Řízení o pozůstalosti

Můžeme vám pomoci v těžké životní situaci a poskytnout poradenství a podporu ve věcech pozůstalosti. Můžeme doporučit vhodnou strategii uspořádání vlastních právních a majetkových záležitostí ještě za života, aby právní otázky po vašem úmrtí nepřidělávaly budoucím pozůstalým nadměrnou zátěž, a stejně tak můžeme zajistit ochranu práv a zájmů dědiců v probíhajících řízeních o pozůstalosti.

Vymáhání pohledávek

Vzhledem k našim rozsáhlým zkušenostem s pohledávkou agendou vám můžeme zajistit podporu při vymáhání pohledávek vůči dlužníkům od okamžiku předsoudního vyjednávání, přes soudní řízení, exekuci až po řízení insolvenční. Zajistíme vymáhání pohledávek z titulu smluv, neuhrazených vyúčtování, faktur i např. z titulu náhrady škody.

Můžeme doporučit adekvátní strategii zajištění budoucího splnění dluhu již v okamžiku uzavření závazku, aby se předešlo budoucím rizikům.

Stejně jak jsme schopni prosazovat zájmy dlužníků při jejich obraně proti sporným pohledávkám věřitelů a usilovat o zamítnutí žalob věřitelů, zastavení exekučních řízení či o spravedlivé vypořádání závazků v rámci insolvenčního řízení.

Rodinné právo

Můžeme vám pomoci s rozvody, otázkami péče o děti, otázkami souvisejícími s výživným a dalšími souvislostmi rodinného práva

Vyjednávání a smíry

Jsme schopni ve vašem zastoupení jednat s protistranami, konzultovat s vámi nároky, které po vás jiné osoby uplatňují a řešit vaše problémy s objektivním nadhledem dříve, než dojde k soudnímu sporu. Můžeme vám pomoci ukončit spor dříve, než dojde k jeho eskalaci, či předejít soudu uzavřením smírné dohody.

Osobní přístup

Co nás odlišuje, je náš osobní přístup ke každému klientovi. Věříme, že každá právní věc je jedinečná a vyžaduje individuální přístup. Každá věc si zaslouží pozornost a právní problém běžného občana může být často složitější, než záležitosti velkých akciových společností. Jsme průvodci složitými vodami právního řádu a pomůžeme vám jimi proplout s co nejmenší zátěží a stresem. Chápeme, že procesy mohou být stresující a náročné, a proto vám poskytneme veškerou potřebnou podporu a poradenství v každém kroku, abyste nemuseli zůstat ve složitých životních chvílích sami.

Pokud hledáte spolehlivého partnera pro řešení vašich právních záležitostí, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu, abychom dosáhli vašich cílů