Ceník

Zastáváme přístup, že klient má předem vědět, do čeho jde a kolik ho to bude stát. Nechceme a nebudeme nikdy fungovat tak, že klientovi cenu sdělíme až poté, co k nám do kanceláře přijde a my mu nějakou právní službu poskytneme. Klient se může vždy předem rozhodnout, zda službu za nabízenou cenu využije nebo ne.

V případě, že se s klientem nedohodneme jinak, vycházíme obvykle z hodinové sazby, která se pohybuje od 1.500,- Kč do 2.500,- Kč plus 21% DPH za započatou hodinu. Cena však může být sjednána i za konkrétní úkon bez ohledu na počet hodin s ním strávených.

Konkrétní cena se vždy samozřejmě může lišit dle složitosti věci, organizační náročnosti, specifických okolností, použitém jazyku, ve kterém má být právní služba poskytována, apod. Cena je však vždy s klientem dohodnuta a není pro něj nikdy překvapením.

Dále je možno použít odměnu dle advokátního tarifu, který upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., a to za předpokladu, že se nedohodneme jinak.

Stejně tak je možno se domluvit na pevné odměně, bez ohledu na počet úkonů a čas s nimi strávený či na paušální odměně a pravidelné spolupráci.

Každopádně u nás klienti neplatí hned za to, že vezmou za kliku naší kanceláře, ani neplatí za základní zhodnocení jejich případů před tím, než se vůbec dohodneme na tom, jestli našich služeb využijí nebo ne.

Orgánem mimosoudního řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, na kterou se může spotřebitel v případě sporu s advokátem obrátit. Internetová stránka advokátní komory je www.cak.cz