Ceník

Zastáváme přístup, že klient má předem vědět, do čeho jde a kolik ho to bude stát. Nechceme a nebudeme nikdy fungovat tak, že klientovi cenu sdělíme až poté, co k nám do kanceláře přijde a my mu nějakou právní službu poskytneme. Klient se může vždy předem rozhodnout, zda službu za nabízenou cenu využije nebo ne.

V případě, že se s klientem nedohodneme jinak, vycházíme obvykle z hodinové sazby, která se pohybuje od 1.500,- Kč do 2.500,- Kč plus 21% DPH za započatou hodinu. Cena však může být sjednána i za konkrétní úkon bez ohledu na počet hodin s ním strávených.

Konkrétní cena se vždy samozřejmě může lišit dle složitosti věci, organizační náročnosti, specifických okolností, použitém jazyku, ve kterém má být právní služba poskytována, apod. Cena je však vždy s klientem dohodnuta a není pro něj nikdy překvapením.

Dále je možno použít odměnu dle advokátního tarifu, který upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., a to za předpokladu, že se nedohodneme jinak.

Stejně tak je možno se domluvit na pevné odměně, bez ohledu na počet úkonů a čas s nimi strávený či na paušální odměně a pravidelné spolupráci.

Orgánem mimosoudního řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, na kterou se může spotřebitel v případě sporu s advokátem obrátit. Internetová stránka advokátní komory je www.cak.cz