Reference

Již od svého založení se advokátní kancelář JUDr. Petra Horáka snaží poskytovat právní služby v té nejvyšší kvalitě zaručující úplnou spokojenost jejích klientů.

Neustálé vzdělávání v oboru a zvyšování úrovně právních znalostí je proto samozřejmostí, čehož si v konečném důsledku cení hlavně klienti, kteří se tak mohou spolehnout, že se jim dostane vždy potřebné pomoci. Zcela profesionální přístup a důsledné zachovávání advokátní mlčenlivosti je samozřejmostí.

V žádném případě bez předchozího písemného souhlasu mých klientů, o nich nejsou sdělovány jakékoliv informace. Mezi klienty advokátní kanceláře patří kromě soukromých osob především významné strojírenské a stavební společnosti, úvěrové společnosti, realitní kanceláře, obecně prospěšné společnosti ale i např. obce či drobní živnostníci. Níže uvádím jen příklad některých z mých klientů.

+420 722 442 148
+420 775 210 151

JUDr. Petr Horák, advokátní kancelář Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc, Česká republika