Prodej majetku

Nemovitý majetek
Movitý majetek
Ostatní
Archiv
Majetek k prodeji
podíl 1/4 na nemovitostech v k.ú. Suchohrly u Miroslavi

podíl 1/4 na nemovitostech v k.ú. Suchohrly u Miroslavi

Insolvenční správce nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl 1/4 na těchto nemovitostech:

- pozemek č. St. 100, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 151, rodinný dům

- pozemek č. St. 101, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če

- pozemek č. 3084, o výměře 5000 m2, orná půda

Vše v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi.

Nemovitý majetek detail

+420 722 442 148
+420 775 210 151

JUDr. Petr Horák, advokátní kancelář U Sportovní haly 3, 779 00 Olomouc, Česká republika