Správní právo

  • zastoupení ve správním řízení
  • přestupková řízení
  • pomoc správním orgánům a obcím při rozhodovací činnosti
  • náhrada škody vůči státu případně orgánu veřejné moci

+420 722 442 148
+420 775 210 151

JUDr. Petr Horák, advokátní kancelář Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc, Česká republika