Rozhodčí řízení

  • sepis rozhodčích doložek
  • žaloby na neplatnost rozhodčích nálezů
  • zastupování v rozhodčím řízení

+420 722 442 148
+420 775 210 151

JUDr. Petr Horák, advokátní kancelář Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc, Česká republika