Ostatní právní služby

  • zastupování před obecnými soudy i před ústavním soudem
  • ověření pravosti podpisu učiněného před advokátem
  • autorizovaná konverze dokumentů
  • úschova peněžních prostředků a listin

+420 722 442 148
+420 775 210 151

JUDr. Petr Horák, advokátní kancelář Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc, Česká republika