Obchodní právo

  • závazková práva, sepis a kontrola obchodněprávních smluv (kupní smlouva, smlouva o dílo atd.)
  • právo obchodních společností, zakládání a změna obchodních společností, družstev, spolků atd.
  • převod obchodních podílů
  • obchodní rejstřík
  • směnky
  • vymáhání pohledávek
  • spotřebitelské úvěry a půjčky

+420 722 442 148
+420 775 210 151

JUDr. Petr Horák, advokátní kancelář Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc, Česká republika