Občanské právo

  • závazkové právo, sepis a kontrola občanskoprávních smluv
  • věcná práva, převody nemovitostí, služebnosti (věcná břemena), zástavní práva
  • náhrada škody
  • bezdůvodné obohacení
  • ochrana spotřebitele
  • autorská práva
  • vymáhání pohledávek

+420 722 442 148
+420 775 210 151

JUDr. Petr Horák, advokátní kancelář Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc, Česká republika