Insolvenční a konkurzní právo

  • výkon činnosti insolvenčního správce
  • sepis insolvenčních návrhů, věřitelských i dlužnických
  • sepis návrhů na oddlužení včetně společného návrhu manželů
  • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení a ve věřitelských orgánech
  • sepis přihlášek do insolvenčních řízení
  • sepis popěrných úkonů
  • zastupování v incidenčních sporech

+420 722 442 148
+420 775 210 151

JUDr. Petr Horák, advokátní kancelář Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc, Česká republika