Trestní řízení jako levný způsob vymáhání dluhů?

V praxi obhájce jsem se několikrát setkal s případem, že věřitelé své pohledávky místo v civilním řízení vymáhají prostřednictvím trestního stíhání. Proč se tak děje je zcela jednoduché. V trestním řízení, jakožto potenciální ,,poškozený" nemusíte hradit žádné soudní poplatky, což může ušetřit nemalé prostředky. Stejně tak ušetříte za ostatní náklady řízení, jako třeba odměna právního zástupce protistrany. Zároveň orgány činné v trestním řízení de facto dělají práci za vás. Proč tedy této možnosti nevyužít.

Problém je v tom, že orgány činné v trestním řízení zcela přehlížejí ust. § 12 trestního zákoníku, který znamená ,,ultima ratio" použití trestněprávních prostředků. Trestní zákoník jednoznačně stanoví, že trestněprávní prostředky lze použít až ve chvíli kdy nepostačují jiné procesní postupy např. dle civilního či správního práva. K dané problematice se v minulosti rovněž vyjadřoval Ústavní soud, který jednoznačně uzavřel, že trestní právo nemůže sloužit jako prostředek nahrazující ochranu práv jednotlivce v oblasti soukromoprávních vztahů. Jednotlivec má především sám hájit svá práva. Je pak nepřijatelné, aby ochranu soukromých práv přebíraly orgány činné v trestním řízení. V případech uvedených výše je tedy nutné důsledně trvat na dodržení základních zásad trestního řízení, zejména pak § 12 trestního zákoníku.

Máte-li tento nebo jiný právní problém neváhejte mě kontaktovat.

 

 

+420 722 442 148
+420 775 210 151

JUDr. Petr Horák, advokátní kancelář Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc, Česká republika