Výhoda oddlužení při splatném hypotečním úvěru

V praxi se velmi často stává, že dlužník, který má hypoteční úvěr a tento řádně nesplácí, má i řadu jiných dluhů, které však nejsou zajištěny zástavním či zadržovacím právem. V případě, že věřitel, který má svou pohledávku zajištěnou zástavním právem přistoupí k realizaci zástavního práva, k exekučnímu prodeji, neměl by dlužník otálet a pokud má dostatečný příjem na uhrazení alespoň 30 % svých ostatních nezajištěných dluhů v průběhu 5ti let, měl by se pokusit vyřešit svou situaci oddlužením.

Zahájením insolvenčního řízení se jednak přerušuje exekuční řízení, tedy exekutor nesmí již ve zpeněžování pokračovat (pokud nedostane od insolvenčního soudu v rámci předběžného opatření výjimku), ale má to pro dlužníka i další prospěch. Pokud dlužník vstoupí do oddlužení v okamžiku, kdy ještě vlastní nemovitost zajištěnou hypoteční zástavou, je vysoce pravděpodobné, že věřitel takové pohledávky svůj nárok uplatní v insolvenčním řízení jako zajištěný zástavním právem. Dle insolvenčního zákona pak platí, že zajištění věřitelé se v oddlužení plněním splátkového kalendáře uspokojují jen a pouze z výtěžku zpeněžení zástavy. Tedy i pokud by se např. byt prodal jen za 1,-Kč, v oddlužení by zajištěný věřitel již ničeho jiného neobdržel. Zároveň však zajištěná pohledávka neovlivňuje výpočet pro možnost oddlužení splátkovým kalendářem. Ve splátkovém kalendáři se k zajištěné pohledávce prostě nepřihlíží, tedy jako by vůbec nebyla. V čem je však tato výhoda pro dlužníka největší? Pokud by totiž v rámci exekuce nebyla z prodeje zástavy pohledávka zajištěného věřitele zcela uhrazena, automaticky se z neuhrazené části stane nezajištěný dluh, který může do budoucna zapříčinit, že dlužník nebude moci jít do oddlužení splátkovým kalendářem, protože zkrátka dluhy budou příliš vysoké. Často se tak i děje.

Rada tedy zní. Pokud jste zadlužení a máte kromě jiného i dluh, který je zajištěn zástavním právem, počítejte s tím, že zástavu již nezachráníte (pokud se vám ji nepodaří vyplatit či se jinak s věřitelem dohodnout). Pokud máte ale dostatečný příjem, abyste byli schopni za 5 let uhradit alespoň 30% svých ostatních dluhů, zvažte možnost oddlužení. Je to v současnosti jediný možný způsob jak se dluhů po uplynutí 5 let zbavit.

Máte-li tento nebo jiný právní problém neváhejte mě kontaktovat.

+420 722 442 148
+420 775 210 151

JUDr. Petr Horák, advokátní kancelář Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc, Česká republika